Natuurpad De Berk

In het oude veengebied tussen Prinsenbeek en Zevenbergen liggen enkele natuurreservaten van Staatsbosbeheer. Ze bestaan uit oude en jonge veenputten in verschillende stadia van verlanding, met daar tussendoor dijkjes en stukken blauwgrasland. Er zijn ook moerassen en elzenbroekbosjes.